Вие сте амбициозна и оригинална личност, която иска да остави своя собствена следа в този свят. 

Няма да се чувствате комфортно, ако работите нещо само за да печелите пари или за да си осигурите престиж в обществото. Ще се реализирате най-добре, ако работите за себе си, оглавите някаква институция или допринесете за общото благо по някакъв начин.

Дори в младите си години да се водите от собствените си амбиции и да искате да се доказвате пред висшестоящите, с течение на годините откривате, че чуждото одобрение не е толкова важно за вас и започвате да следвате свой собствен път на развитие.

Вие сте човек, който гради обществени структури, но може и да ги разрушава, ако са остарени и консервативни.

Ще живеете по-забавно и интересно, ако не се вкопчвате в собствените си убеждения и не забравяте, че и вие, и другите хора имате не само разум, но и чувства.