За да може да постигнете успех във външния свят, първо трябва да се научите да овладявате мислите в главата си и най-вече – емоциите си. Често преценките ви за ситуациите са субективни и са основани не на факти и информация, а на настроения, неясни предчувствия и страхове.

Ето защо, появи ли се проблем, старайте се първо да изживеете емоциите, които ситуацията събужда във вас – след като утихнат, може да погледнете проблема отстрани и да търсите решение.

От вас може да стане чудесен съветник или терапевт, но това ще стане едва когато се освободите от някои свои страхове и излекувате душевните си рани.

Изключително важно е партньорът ви да е зрял човек, на когото да разчитате – в противен случай несигурността може да ви побърка.