Във форма

Гръб Завъртане гръб

Застанете на 4 крака с отпуснат, но изправен гръб.

Издишайте и заоблете гръбнака в посока към тавана, след това поемете въздух и се върнете в начална позиция.

Бавно повторете 5-6 пъти.

Това упражнение тренира коремните мускули – тайната на плоския корем! Предишно Следващо