Във форма

Долна част

Повдигане крака

1. Легнете по гръб на постелка за упражнения и приберете ръцете до тялото с длани обърнати надолу. Изпънете краката и ги съберете заедно. 2. Стегнете коремните мускули и бавно започнете да вдигате изпънати краката си от земята. Спрете, когато се сформира ъгъл от около 45 градуса 3. Внимателно спуснете краката, докато те са на...

Виж цялото упражнение