Във форма

Горна част

Лицева упора

Поставете ръцете си на пода, разтворени на широчината на раменете. Дръжте гърба си изправен и коленете присвити, поставени на пода. Стегнете коремните мускули и бавно спуснете тялото си към пода, сякаш ще докоснете с нос пода. Стегнете гръдните мускули, за да се избутате обратно в начална позиция. За по-голяма интензивност опитайте да направите ...

Виж цялото упражнение