Във форма

Дупе Заден ритник

1. Застанете на 4 крака. Поставете възглавница под коленете си за по-голямо удобство.

2. Изпънете краката си (един след друг), сякаш ритате някого зад вас.

3. Направете 3 серии от по 15-20 повторения за всеки крак. 30 секунди почивка между серии.Предишно Следващо