Шест законови решения на проблемите със съседите II Част

Прозорец до прозорец
Снимка: Thinkstock

Ванина Колева

Както ви обещахме, публикуваме и втората част на материала със законовото уреждане на междусъседските проблемни казуси. Тук е и първата част, ако сте пропуснали да я прочетете.

3. Съседите си оставят старите вещи в общите помещения на входа
По стълбището в жилищен блок не би трябвало да има никакви битови продукти, мебели и каквото и да е от този род, и то по закон. Много често след ремонт безотговорни съседи решават да изхвърлят битови и домашни отпадъци на площадката на етажа – като например стари тоалетни чинии, дървени мебели, посуда и т.н. Какъв точно е законът по тази тема и какви са наказанията?

В Закона за управление на етажната собственост са уредени и тези въпроси. По-конкретно ви интересуват чл. 5 и чл. 6 от закона, където са фиксирани задълженията на собствениците и в частност задълженията им относно общите части на сградата; чл. 55, в който е уреден размерът на глобата за нарушителите, както и чл. 57, където е описано как се установява нарушение, съставяне на протокол и съответно последващо съставяне на акт за нарушението и налагане на глоба от общинската администрация.

При следващо събрание на входа, повдигнете въпроса относно неудобствата, които ви причиняват съседите.

Цитирайте им по конкретно чл. 6 от Закона за етажната собственост, където в ал. 3 е записано, че задължение на собствениците на имоти е да "не завземат общи части на сградата", която обитават. Ал. 11 пък задължава собствениците "да спазват санитарните и хигиенните норми".

На събранието вземете решение да съставите правилник за вътрешния ред (ако нямате), в него впишете тези задължения за всички собственици на имоти във входа. Това е важно, защото според ал. 15 от чл. 6, собствениците са длъжни да "осъществяват използването на общите части на сградата по реда, определен в правилника за вътрешния ред". Гласувайте предложенията, съставете протокол на общото събрание и актуализирайте правилника за вътрешния ред.

Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет.
Екземпляр от него се предоставя на общинската или районна администрация, която съставя акт, удостоверяващ нарушението. Наказателно постановление се издава от кмета на общината.

По-добре да не се стига до констатиране на нарушения и налагане на санкции - все пак обитавате една сграда. Чудесно ще е да постигнете разбирателство и решение на проблемите и неудобствата. В противен случай вие сте в правото законово да защитавате интересите си на равноправен собственик.

4. Глоба за съседите, които си изхвърлят боклуците пред входа
Има ли законова идея да се глобяват собствениците на къщи или входове на жилищни блокове, пред които има боклук и не се чисти?

Въпросът е подробно уреден в Закона за управление на отпадъците:

Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Наказва се с глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което:
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 600 до 2000 лв.

Чл. 118. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Нарушенията по чл. 104, ал. 1, 2 и 3, чл. 104а, 104б и 104в, чл. 105 - 114, чл. 116, 116а и 117, с изключение на посочените в чл. 119, се установяват с акт на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите или определено от него длъжностно лице, както и от длъжностно лице, определено от кмета на съответната община.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването, както и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

5. Кучето на съседа ви пречи
По Закона за етажната собственост домашните любимци трябва да бъдат вписани в домовата книга. За домашен любимец трябва да се плаща такса за изразходвани консумативи, като за един обитател. Но никой собственик на домашен любимец не е длъжен да се съобразява с мнението на съседите си дали да има или не животно у дома си, стига, разбира се, да не застрашава живота, здравето и спокойствието на останалите живущи в блока.

6. Шумни съседи
Вашите съседи са длъжни да пазят тишина от 22,00 до 06,00 часа, а вие имате право да извикате полиция в противен случай. Ако и това не помага, и в случай, че шумните съседи живеят под наем, бихте могли с общо решение на всички живущи в блока да изискате тяхното изгонване. Дори ако са собственици на жилище във вашия блок, но ви тормозят с шум и поведение, стига да сте единни с останалите съседи, има варианти за тяхното изселване от блока. Това решение, разбира се, е твърде крайно, все пак ви съветваме да се разберете помежду си.

* Още полезни съвети и експертни мнения за Застраховане, Покупки, Продажби, Оценка на имоти, Данъци и такси, Правни казуси, Етажна собственост, Наеми и други, четете в pariteni.bg.

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти