Шест законови решения на проблемите със съседите Част I

Всички под един покрив
Снимка: Thinkstock

Ванина Колева

Предлагаме ви няколко от най-редовно срещаните проблемни междусъседски казуси, като целта ни е да обърнем особено внимание на тяхното законово уреждане, според българската конституция.

1. Съседите преграждат общите помещения с метални врати
Какъв е статутът на железните врати на етаж във вход на жилищен блок? Не е ли незаконно поставянето им? Все още има хора, които преграждат коридора на етажа с решетки! Кой следи за това и къде може да се подаде сигнал?

Коридорите на етажа са общи части
Извадка от закона за етажната собственост
Чл. 5. (1) Собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, наричани по-нататък "собственици", имат право да:
1. използват общите части на сградата според тяхното предназначение;
2. участват в управлението на етажната собственост.
(2) Обитателите в сграда в режим на етажна собственост имат правото по ал. 1, т. 1, да участват в управлението на етажната собственост със съвещателен глас.

Задължения на собствениците и обитателите
Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:
1. не пречат на другите собственици и обитатели да използват общите части на сградата;
2. не причиняват вреди на други обекти и общи части на сградата;
3. не завземат общи части на сградата;

2. Съседът над вас ви наводнява
Можете да свикате събрание на Етажната собственост, на което да се вземе решение този собственик да отстрани проблема. По-лесният вариант обаче е да си направите жилищна застраховка, която включва и наводнение от съседи. Тогава застрахователят покрива щетите, като пак той се занимава и със съседите. Но, все пак, ако нямате финансова възможност или държите съседите да бъдат принудени да оправят теча си, има и законово решение.

Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
Чл. 195. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.)
(1) Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1-3, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.)

При аварии или други обстоятелства, застрашаващи обект по ал. 1 с увреждане или разрушаване, собственикът на обекта е длъжен да предприеме незабавни действия за тяхното предотвратяване или за отстраняване на причинените увреждания, възстановяване на обекта и да уведоми общината.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) В случай че обект по ал. 1 не се поддържа в добро състояние, както и при възникване на обстоятелствата по ал. 3, кметът на общината издава заповед, с която задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.)
Собствениците на обекти по ал. 1 носят имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти.

Oще полезни съвети и експертни мнения за Застраховане, Покупки, Продажби, Оценка на имоти, Данъци и такси, Правни казуси, Етажна собственост, Наеми и други, четете в pariteni.bg.

* На 12 септември очаквайте и втората част от материала.

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти