Общи условия и правила за провеждане на игра „Спечели си спокойствие с играта на Rescue”

1. Организатори и партньори:

Играта се организира от „Нет Инфо“ АД в партньорство с "ВЕДРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД

2. Същност на играта и награди:

Участниците в играта трябва да влязат в сайта на играта в Edna.bg на www.edna.bg, където да отговорят на въпроса Кои форми на Rescue се предлагат в момента на българския пазар?, избирайки един от четирите отговора:

A: капки, спрей, пастили, крем

Б:  шампоан, сироп, гранули

В: лепенки, вазелин, спирала

след което да изпратят своето предположение на мейл edna@netinfo.bg , предоставяйки съответните лични данни (име, мейл, град, телефон), и да участват за една от трите награди.
 

Трима от участвалите в играта, избрани на томболен принцип, ще получат награда, състояща се от комплект Рескю капки, Рескю спрей, Рескю пастили и Рескю крем.

3. Продължителност:

Играта е с начална дата: 10 май 2018 г.

Крайната дата на играта е:  21 май 2018 г.

Наградените участници ще бъдат обявени до: 22 май 2018 г.

4. Условия за участие:

Право на участие имат всички граждани на Република България, навършили 18 години. В играта нямат право да вземат участие служители на "ВЕДРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД и „Нет Инфо“. АД, както и членове на техните семейства.

В случай че участникът не отговаря на обявените условия, той ще бъде дисквалифициран без предупреждение.

5. Механизъм за участие:

• Всеки участник, отговарящ на условията за участие, трябва да избере от посочения тук сайт  https://edna.bg верен отговор на въпроса Кои форми на Rescue се предлагат в момента на българския пазар? След което да изпратят своето предположение на мейл edna@netinfo.bg , предоставяйки съответните лични данни (име, мейл, град, телефон), и да участват за една от трите награди.
 

 

• Участникът може да участва с един изпратен имейл от един и същи адрес за целия период на играта.

• С изпращането на имейла за участие, се приема, че Участникът е приел безусловно настоящите Общи условия и Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните си при изпращането на мейла.

• Изпращането на мейл и и участието в Играта са безплатни и не са обвързани с покупка.

• Изпращането на мейл за играта изисква предоставянето на лични данни под формата на имена, населено място, телефонен номер и e-mail адрес, с което обстоятелство се съгласява всяко физическо лице, което предостави същите. „Нет Инфо“ АД е надлежно регистрирано при Комисията за защита на лични данни като администратор на лични данни.

6. Награди

• Наградата са три  - комплект от  Рескю капки, Рескю спрей, Рескю пастили и Рескю крем.
„Нет Инфо“ АД не носи отговорност за имуществени и неимуществени вреди и ползи, възникнали при ползването на наградите

Взаимоотношенията между победителя и "ВЕДРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД са изцяло въз основа на подписани помежду им документи и/или договори, включително и с трети страни,  към които „Нет Инфо“ АД и свързани с него дружества нямат отношение.

• Не се допуска размяна на наградата за паричната ѝ равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане.

7. Определяне на спечелилите участници

  •  Печелившите  Участници ще бъдат избран чрез жребий от „Нет Инфо“ АД на случаен принцип от базата данни, включваща участници, регистрирани в сайта на играта
  • Наградата ще се предостави само на Участник, изпратил мейл с изисканата информация и отговорил правилно на въпроса в играта: Кои форми на Rescue се предлагат в момента на българския пазар?, намиращ се на сайта www.edna.bg

 

8. Отговорности

Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, телефонен номер, населено място и e-mail адрес за контакт

• "ВЕДРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън играта, както и да ги предоставя на трети лица, освен ако последното не е необходимо с оглед предоставяне на спечелената награда и само при условие че спечелилият участник е известен за това предоставяне.

• Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.

• Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

• Организаторът си запазва правото да прекрати играта едностранно или да промени настоящите Общи условия и правила по всяко време и без предупреждение. С публикуването на изменените Общи условия и правила на уебсайта на играта ще се счита, че същите са надлежно доведени до знанието на участващите в играта лица.

• "ВЕДРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД  ще се свърже с наградения в еднодневен срок от обявяването му, за да го уведоми за наградата и начините, по които участникът може да я получи.

9. Грешки и невалидни имейли

•  Организаторът не носи отговорност за регистрации за участие, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за мейли и регистрации, изпратени от лица, които нямат право да участват в Играта.

10. Съдебни спорове

•  Всеки потенциален спор между организаторите на Играта и участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

11. Публичност

•  С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие организаторите на Играта да обработват предоставените от тях лични данни за целите на играта.

12. Отговорност

  • Включването на всеки участник в настоящата Играта e изцяло на негов риск и отговорност.
  • Организаторите не отговорят за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие във Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.
  • Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

13. Общи правила

Общи условия и правила за провеждане на игра „Спечели си спокойствие с играта на Rescueса публикувани в www.edna.bg. Участието в Играта означава, че лицето приема настоящите Общи правила.

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти