Кога имам право да не заплащам общи разходи на етажната собственост

Кога имам право да не заплащам общи разходи на етажната собственост
Снимка: Thinkstock

Със съдействието на екипа на pravatami.bg, ви представяме по разбираем и достъпен начин кратка справка за това кога имаме право да НЕ заплащаме общи разходи на етажната собственост.

Като собственик, ползвател или обитател на етажна собственост имам задължение да заплащам общите разходи за нея, които включват разходи за: ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд "Ремонт и обновяване". Както и разходи за управлението и поддържането на общите части на сградата, включващи: разходи за почистване на входа, осветление, асансьор и други.

Кога мога да не заплащам тези разходи?

1. Като собственик или обитател на етажна собственост, ако отсъствам от нея повече от 30 дни в рамките на една календарна година, заплащам за времето на отсъствието ми половината от консумативните разходи за управление и поддържане на общите части.

* Това става с решение на общото събрание на етажната собственост.

* За отсъствието ми предварително трябва да уведомя писмено председателя на управителния съвет (управителя).

2. Ако като собственик, ползвател или обитател пребивавам не почвече от 30 дни в рамките на 1 календарна година в етажната собственост, имам право да не заплащам разходите за управление и поддържане на общите части (тук не е нужно решението на общото събрение по т. 1).

3Децата, ненавършили 6-годишна възраст, не заплащат разходи за управление и поддържане на общата част.

4. Като собственик имам право да извърша със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общата част на сградата без решение на общото събрание на етажната собственост. Разходите за извършения ремонт за моя сметка, се възстановяват или се прехващат от дължимите от мен вноски, определени за фонд "Ремонт и обновяване" с решение на общото събрание.

5. Ако съм собственик на магазин или офис, който е част от сградата, мога да се освободя от заплащане на разходи за общите части в трикратен размер, когато за съответните помещения е предвиден отделен вход (входове за търговска дейност и зареждане на стока), който не съвпада с входа/входовете, предвидени за останалите собственици и обитатели на сградата. Така ще заплащам наравно с останалите собственици.

6. Ако живея в жилище до втория (третия) етаж, мога да се освободя от заплащане на консумативни разходи за асансьор, с решение на общото събрание. Такова право имам и при условия на постоянна фактическа невъзможност за ползване на асансьора от мен (например, ако асансьорът има повреда и не спира на моя етаж или вратите му не се отварят).

ВАЖНО: За всички останали случаи, неуредени в Закона за управление на етажната собственост, освобождаване от заплащане на разходите за общите части може да бъде дадено единствено с гласуване и решение на общото събрание на етажната собственост.

Например както са случаите за инвалиди, които трябва да заплащат разходи за вход (ток, асансьор, чистачка и др.), при положение, че не напускат домовете си. Освобождаването им от заплащане на общите разходи става само с решение на общото събрание.

Отмяна на решение на общото събрание

Когато не съм съгласен с решението на общото събрание и го намирам за неправилно, мога да подам молба пред районния съд по местонахождение на етажната собственост в 30-дневен срок от оповествяването на решението. Подаването на молбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго.

Пояснения

1. Какво включват общите части при сгради с етажна собственост:
* земята, върху която е построена сградата, дворът;
* основите и външните ограждащи стени;
* разделителните зидове между жилищата;
* хоризонталните и вертикални комуникации (стълбища и площадки към тях);
* междуетажните помещения, асансьорната шахта и др.;
* покривът, когато не е разделен на отделни складове или други помещения;
* портиерското жилище, абонатните станции и помещенията за гражданска защита;
* външните входни врати на сградата и вратите към общите тавански и избени помещения;
* главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби;
* всичко, което по своето естество служи за общо ползване.

2. Какво представлява фонд "Ремонт и обновяване"?

Това е фондът, създаден и поддържан от общото събрание на собствениците или на сдружението на собствениците на една етажна собственост.
Средствата за фонда се набират ежемесечно от собствениците в размер, определен от общото събрание, който не може да бъде по-малко от 1% от минималната работна заплата за страната на човек.

Средствата във фонда се набират в сметка със специално предназначение за разходи, свързани с ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и други разходи, определени с решение на общото събрание.

* Настоящата статия има за цел да очертае някои основни ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме ви да се консултирате с юридически експерт.

Автор: Рени Христова

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти