Какво трябва да знаем за безплатната правна помощ

Какво трябва да знаем за безплатната правна помощ
Снимка: Thinkstock

Със съдействието на екипа на Pravatami.bg ви представяме по разбираем и достъпен начин справка за това какво право по закон имаме за безплатна правна помощ.

Какво ми се случва?

Имам проблем с доставчик на комунална услуга, мобилен оператор, съсед или дори член на моето семейство, с органите на МВР, прокуратурата или съда – във всеки един случай мога да използвам адвокатска помощ – това е мое конституционно право. В определени от закона случаи мога да използвам и безплатна адвокатска помощ.

За какво мога да се обърна към адвокат?

1. за консултация или съвет при възникнал проблем, който има свое правно битие;

2. за подготовка на различни видове документи:

- за сключване на споразумение;
- за поставяне на моя проблем пред някоя институция;
- за подготовка на дело пред съд; 

3. за завеждане на дело пред съда или пред друг орган в страната или в Европейския съюз

4. за да ме представлява пред съд  или друга институция; 

5. за да ме защитава, в случай че съм задържан от полицията за 24 часа.

Имам право да получа безплатна адвокатска помощ:

*в случай че имам право да получавам месечна социална помощ;
*в случай че имам право да получавам целева помощ за отопление през зимните месеци на тази или  на предходната година;
*в случай че съм настанен в  специализирана институция за предоставяне на социални услуги;
*в случай че съм дете, настанено в приемно семейство или семейство на роднини и близки;
*в случай че съм дете в риск;
*в случай че съм пълнолетен и уча редовно в средно учебно заведение и не съм навършил 20 години или уча редовно във висше учебно заведение и не съм навършил 25 години;

*в случай че съм пострадал от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора и не разполагам със средства, но желая да се ползвам от адвокатска защита;
*в случай че съм бежанец, който търси международна закрила и убежище;
*в случай че съм чужденец и съм настанен в специален дом за временно настаняване на чужденци и не разполагам със средства, но желая да се ползвам от адвокатска защита;
*в случай че съм обвиняем или подсъдим за извършено престъпление и законът предвиждазадължителна адвокатска защита в досъдебното производство и съдебния порцес. 

Внимание! Имам право на безплатна адвокатска защита във всеки случай, когато участвам в съдебно производство – наказателно, гражданско или административно, искам да ползвам услугите на адвокат, но нямам пари, за да наема такъв, а интересите на правосъдието изискват да бъда представляван от професионалист. 

Как мога да получа своята безплатна адвокатска помощ?

Мога да подам молба до Националното бюро за правна помощ, заедно с необходимите документи, които удостоверяват правото ми на безплатна правна помощ. В този случай, след като молбата ми бъде разгледана и одобрена, местната адвокатска колегия ще ми назначи служебен адвокат.

Мога да поискам от органите на полицията, които са ме задържали, да ми бъде назначен служебен адвокат. В този случай трябва да подам молба до ораните на досъдебното производство или до съда, когато делото вече се гледа в съдебната зала, и да заявя, че желая да се ползвам от защитник по Закона за правната помощ. В този случай компетентен да разпореди предоставяне на безплатна правна помощ е органът, който води съответните процесуални действия (полиция, прокуратура или съд).

Мога да потърся адвокатска кантора, която дава консултации pro bono (без заплащане) –  в този случай гореспоменатите условия не важат. Предоставянето на безплатна адвокатска помощ от адвокатска кантора е въпрос на социалноотговорна практика на конкретното адвокатско дружество или адвокат и те могат да определят правила, различни от правилата, посочени в закона, при наличието на които да предоставят адвокатски услуги без заплащане от клиента.

Органът, който ще назначи служебния ми адвокат, взема предвид:

*доходите ми;
*имущественото състояние, което удостоверявам с декларация;
*семейното ми положение;
*здравословното ми състояние;
*трудовата ми заетост;
*възрастта ми;
*други обстоятелства.

Ако прецени, че на база на горните сведения, отговарям на изискванията на законите в Република България и Европейския съюз, ще ми бъде назначен служебен адвокат, за чиито услуги няма да заплатя адвокатско възнаграждение, ако съдът отсъди в моя полза.

ВАЖНО! Безплатната правна помощ, която ми предоставя държавата обхваща само разноските за адвокатски услуги, тя НЕ включва такси и разноски за експертизи и вещи лица. Мога да помоля съда да ме освободи от заплащането на т. нар. “съдебни разноски”, като изложа своето материално положение, но ако няма изрично разпореждане на съда, което да ме освободи от заплащането им, аз ще трябва да заплатя полагаемата ми се част от съдебните разноски.

Внимание! Ще се наложи да заплатя разноските за назначения адвокат, ако:

*загубя делото – съдът в гражданско или административно дело постанови решение в полза на ответната страна;
*бъда осъден - съдът в наказателно дело постанови осъдителна присъда спрямо мен, включително ако изпълнението на наказанието е отложено под условие.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор: Кристина Рангелова

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти