Вие сте човек, който гледа света с широко отворени очи – постоянно сте гладни за нови впечатление, идеи и знания.

Някои от вас може да се посветят на духовното, за да търсят по-висш смисъл, а други да пътуват по света, за да разширят кръгозора си.

Имате нужда от цел, която да ви вдъхновява, защото без вдъхновение или изобщо няма да си мръднете пръста, или животът ви ще бъде сив и скучен.

Имате дарбата да вдъхновявате и околните, но първо трябва да откриете какво е призванието ви и да му се посветите. За съжаление, често се случва да се палите много, но да не реализирате идеята си, защото ви липсва постоянтво или защото се е оказала непрактична.