Вие сте едни от най-потайните хора, които светът познава. Прикрити сте, не показвате емоциите си и е много трудно човек да разгадае какви са намеренията ви. В същото време сте майстори в това да анализирате постъпките на хората и мотивите за тези постъпки – това ви прави добри психолози, но и умели манипулатори. Можете да използвате тази дарба, за да помагате на хората да разберат по-добре себе си, но и за да се възползвате от тях – според морала ви. Големият ви проблем е, че поддържате връзки и житейски ситуации дълго време след като те се се изчерпали от съдържание. Ето защо промяната при вас обикновено настъпва чрез криза – всичко се срива, за да започнете да изграждате отново.