Вие сте човек, който обича да учи нови неща и да се развива – личностно, професионално или духовно. Вероятно родителите ви са доста начетени или най-малкото са държали на образованието. Интелектуалната или изследователска работа е много добра за вас, но медицината също е подходяща сфера за професионално развитие, тъй като проявявате интерес към здравето и в същото време умеете да стигате до корените на проблемите. Не ги губете времето с работа, в която не можете да се развивате – за вас е важно непрекъснато да усъвършенствате способностите си и да се доказвате като професионалист.