Правата ни при развод

Правата ни при развод
Снимка: Thinkstock

Със съдействието на екипа на pravatami.bg, ви представяме по разбираем и достъпен начин кратка справка за това какви права имаме, когато решим да прекратим граждански брак.

                                                                                             Развод по взаимно съгласие

Гражданският брак се прекратява по взаимно съгласие на съпрузите с влязло в сила съдебно решение. За да бъде издадено, то трябва да са налични две условия:

1. Необходимо е аз и моят/а съпруг/а да подадем молба за развод, подписана и от двама ни, до районния съд. С това изразяваме съгласието си, че и двамата сме съгласни да прекратим брака. В този случай съдът не търси доказателства за това дали бракът е непоправимо разстроен и причините, които са ни накарали да стигнам до това решение. Съгласието трябва да се потвърди и лично пред съда. Ако някой от съпрузите без уважителна причина, не се яви на съдебното заседание, бракоразводното дело се прекратява!

2. Производството изисква да сключа споразумение със съпруга/та си, в което заедно да уредим последиците от развода. То може да препрати към сключен преди или по време на брака брачен договор, ако в него са уредени тези въпроси. Целта на споразумението е да бъде доброволно уреден спораът по нашата раздяла, в интерес на нашите деца. Законът изисква със споразумението да бъдат разрешени следните въпроси:

* от кого ще се упражняват родителските права и съответно в какво време другият родител ще може да вижда детето/децата;
* издръжката на децата;
* кой ще ползва семейното жилище;
* ще си дължим ли с бившия съпруг/съпруга издръжка и ако да, в какъв размер;
* ще се измени ли фамилното име на някой от нас след прекратяването на брака.

Споразумението може да бъде писмено или да бъде заявено в съдебното заседание, където се отразява в протокол. С него могат да бъдат уредени и имуществени въпроси (да се отменят дарения, да се прехвърли собственост върху вещи и имоти, да се извърши делба). За това съдът събира държавна такса. Мерките, заложени в споразумението, могат да бъдат изменяни от съда по молба на всеки от родителите, ако обстоятелствата относно положението на децата съществено се изменят. Законът ми дава възможност да сключа последващо споразумение, което да бъде утвърдено от съда, ако в последстие с бившия ми съпруг/а се съгласим да променим местожителството на детето/децата ни.

Решението, с което се допуска разводът, не подлежи на обжалване!

                                                         Развод по исков ред

Имам право да предприема действия, с които да прекратя брака си, ако смятам, че той съществува формално и между мен и съпруга/та ми липсват разбирателство и нормални съпружески отношения. Действията се изразяват в подаване на искова молба до съда, в която трябва да са изложени категорични доказателства за това, че бракът е непоправимо разстроен. За разлика от развода по взаимно съгласие, тук мотивите за прекратяване на брака трябва да се докажат. От значение е да посоча всички факти, които са довели до това непоправимо състояние на брака (изневяра, насилие, фактическа раздяла).

Заедно с исковата молба мога да поискам от съда да се произнесе относно вината за това състояние на брака. Вината има значение за:

Разноските по делото – те остават за сметка на виновния. Ако съдът установи, че няма вина или тя принадлежи и на двама ни, разноските остават така, както сме ги направили.

Правото на издръжка - тя се дължи от виновния съпруг.
Предоставяне на семейното жилище - по преценка на съда след като се вземат предвид интересите на децата, вината, здравословното състояние и други обстоятелства.
Родителските права - по преценка на съда след като се вземат предвид интересите на децата, вината, здравословното състояние и други обстоятелства.

Важно е да зная:

- В първото съдебно заседание съпрузите трябва да се явят лично. Ако аз съм подал исковата молба за развод и не се явя лично пред съда, делото ще се прекрати!
- Всеки от съпрузите може да поиска от съда да определи привременни мерки относно издръжката, използването на семейното жилище, грижата за децата и тяхната издръжка докато трае съдебният спор.
- Страните могат да поискат от съда да им даде време да разрешат проблемите си доброволно.Ако в шестмесечен срок не бъде пусната молба за възобновяване на производството, делото се прекратява.
- Съпругата може да поиска да се спре съдебната процедура, ако е бременна, или до навършване на 12 месеца на детето.
- По време на съдебния процес мога да се споразумея със съпруга/та си спорът между нас да се реши под формата на развод по взаимно съгласие.
- С решението за допускане на развода съдът разглежда въпроса за фамилното име, което ще носят съпрузите за в бъдеще.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Актуалните версии на статиите се съдържат тук.

Автор: Христо Милчев

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти