Уебсайт ще помага на командированите у нас чужденци с информация за условията на труд

Платена публикация

Главна инспекция по труда
Снимка: Главна инспекция по труда

Информационният портал е разработен по проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“, реализиран с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

ИА „Главна инспекция по труда“ разработи единен официален национален уебсайт (информационен портал), в който представители на предприятията от страни членки, командироващи работници в Р България, както и самите командировани лица, могат да намерят информация за трудовото законодателство, действащо у нас. Сайтът е достъпен на адрес https://postedworkers.gli.government.bg и е с версии на български и английски.

Информационният портал е разработен по проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“. Неговата основна цел беше да се подпомогне транспонирането и изпълнението на практика на Директива 2014/67/ЕС, свързана с командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги. Проектът е с общ бюджет 650 000 лв., безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 г. – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Европейското финансиране е 552 500 лв. (85%), а националното - 97 500 лв. (15%). Началната дата за изпълнението му е 01.03.2017 г., а крайната - 31.03.2019 г.

По проекта е изготвен регистър на командированите лица в Р България и е осигурена възможност работодателите от други държави, които командироват/изпращат в Р България работници и служители, да подават по електронен път изискващите се заявления за командироването/изпращането им. Регистърът е достъпен на адреса на сайта в модул „Заявления“ /Register of declaration/. От 01.04.2019 г. подаването на заявленията ще е възможно само по електронен път. Дотогава е възможно подаването им и на хартия в някоя от дирекциите „Инспекция по труда“.

Чрез разработен по проекта механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България ще могат да се оценяват възможните рискове от извършване на нарушения при всяко командироване/изпращане. Това ще подпомага планирането на контролната дейност на инспекторите от ИА ГИТ.

С оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляне на закона е изготвен механизъм за оценка на действителното командироване съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС. Този механизъм ще подпомогне ефективността и ефикасността на контролната дейност при извършването на проверки, свързани с командироването/изпращането на работници в Р България от работодатели от други държави. За работа с механизма бяха обучени 300 служители на ИА ГИТ с инспекторски правомощия. Механизмът има публична част, която е достъпна на адрес https://vaprosnik.gli.government.bg:8080/CSP_Ext. Там всеки командирован работник или такъв, на когото му предстои командироване, може да провери дали при неговото командироване има възможности за нарушаване на законодателството, след като отговори на специално разработена анкета. 

Със средства по проекта е закупено оборудване, което ще подпомогне работата със създадените софтуерни продукти.

Дейностите по проекта бяха съобразени с изпълнението на следните заложени  цели:

ОБЩИ ЦЕЛИ:

• Да се подпомогне транспонирането и изпълнението на практика на Директива 2014/67/ЕС;

• Да се осигури информираност на командированите лица и командироващите предприятия относно българското законодателство и административните процедури, приложими към тях. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

• Увеличаване броя на служителите в администрацията в сферата на социалното включване, в здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд, повишили квалификацията си. 

• Увеличаване броя на нововъведените или актуализирани процеси на планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на политиките в институциите в сферата на социалното включване, в здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, и условията на труд.

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти