Вие сте човек, който каквото и да прави, по някакъв начин разчупва установените правила и прави впечатление на околните. Семейството, в което сте били отгледани, е много важен фактор в живота ви, но каквито и да са били отношенията в него, вашата мисия е да откриете собствения си път и да се поучите от грешките на своите родители. За вас е важно да имате собствен дом и собствено семейство – това ще ви даде усещане за стабилност и ще имате свое пространство, в което да се оттегляте, когато имате нужда. Вашите най-големи постижения вероятно ще се случат в по-зряла възраст – когато вече сте открили кои сте, имате достатъчно самочувствие и слушате вътрешния си глас, вместо да живеете по нечии чужди правила.