Вие сте човек, за когото благото на другите е на първо място.

В действията си се водите от идеалите си и се увличате по духовни учения. Вероятно ви е трудно да се впишете в материалния свят – за вас той е твърде груб и суров.

Що се отнася до финансите ви, там положението може да бъде доста объркано – да преливате от пусто в празно и никога да не може да добиете усещане за сигурност.  

Някак вие вярвате, че съдбата ще се погрижи за вас и ще ви даде онова, от което имате нужда.

Все пак една от основните ви задачи в живота е да развиете по-сериозно и отговорно отношение към парите.

Ако успеете да намерите начин да си изкарвате прехраната така, че да помагате на хората и да лекувате болките им, ще бъдете доста по-доволни от живота, а и материалното ви положение ще се подобри.