Всичко за отпуска по бащинство

Всичко за отпуска по бащинство
Снимка: Thinkstock

Вече съм баща и искам да се грижа за детето си и да помогам на майката. От деня на изписването му аз имам право на отпуск.

Право на отпуск при раждане на дете

Ако съм в брак с майката на детето или живея в едно домакинство с нея, то аз имам право на 15-дневен отпуск при раждането на детето от датата на изписването му от лечебното заведение.

Отпускът при раждане на дете мога да ползвам въз основа на писмено заявление до работодателя ми. Към него се прилагат:

• Копие от акт за сключен граждански брак или декларация от мен и майката, че съм припознал детето и че живеем заедно в едно домакинство;
• Документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.

Важно: Отпускът се заявява и ползва в календарни дни.

В случай, че документите ми са изрядни, работодателят ми е длъжен да ми разреши да ползвам отпуска от деня, посочен в заявлението.

Аз, от своя страна, съм длъжен незабавно да уведомя работодателя ми, ако по време на ползването на отпуска ми по бащинство:

• Бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение.
• Престана да живея в едно домакинство с майката на детето.
• Детето бъде дадено за осиновяване.
• Детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
• Детето бъде настанено извън моето семейство в семейство на мои роднини или близки, както и настаняването му за отглеждане в приемно семейство.
• Детето почине.

При наличие на тези обстоятелствата отпускът се прекратява.

Мога да прекратя ползването на отпуска с писмено заявление до работодателя ми.

Да ползвам отпуск, полагащ се на майката на детето

Аз мога да ползвам вместо майката на детето отпуск за остатъка до 410 дни само с нейното съгласие след навършване на 6-месечна възраст на детето, като отпускът на майката се прекъсва.

Този отпуск ползвам въз основа на писмено заявление до работодателя ми, към което се прилагат:

• Акт за раждане на детето.
• Декларация, съгласно приложение № 8 към Наредба за работното време, почивките и отпуските.

Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.

Не мога да ползвам отпуска по бащинство едновременно с отпуск при смърт или тежко заболяване на родител.

Майката има право по всяко време да оттегли даденото ми от нея съгласие с писмено заявление до нейния работодател и до работодателя на бащата, и да продължи да ползва лично отпуска си. Към заявлението до работодателя си, майката прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация, съгласно приложение № 7 към Наредба за работното време, почивките и отпуските.

Аз също мога да прекратя ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работя.

Отпускът ми се прекратява, когато:

• Съм лишен от родителски права или те са ограничени по установен ред.
• Детето бъде дадено за осиновяване.
• Детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
• Детето бъде настанено извън моето семейство в семейство на мои роднини или близки, както и когато детето е настанено за отглеждане в приемно семейство.
• Майката продължи лично да ползва отпуска си по майчинство.
• Детето почине.
• Осиновяването бъде прекратено от съда.
• Трудовото правоотношение на майката бъде прекратено.

Ползването на отпуска по майчинство не се прекратява, когато майката ползва друг вид полагащ ѝ се отпуск.

Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

Важно: Докато ползвам гореописаните отпуски, аз попадам в обхвата на закрилата при уволнение.

• Обезщетения.
• Аз имам право на парично обезщетение по време на ползването на 15-дневния отпуск при раждането на детето, ако съм осигуряван за общо заболяване и майчинство с минимум 12 месечен осигурителен стаж, като осигурен за този риск.
• Аз получавам парично обезщетение за работните дни от този 15-дневен срок, независимо от обезщетението, което осигурената майка получава за бременност и раждане. Така обезщетение получаваме едновременно и двамата.
• Имам право на парично обезщетение по време на ползването на отпуска след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни.

Тук обаче получавам обезщетението вместо майката на детето – т.е. само аз.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор: Петър Кьосев

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти