Правата ни в градския транспорт

Правата ни в градския транспорт
Снимка: Thinkstock

Със съдействието на екипа на pravatami.bg, ви представяме по разбираем и достъпен начин справка за това какви права имаме, когато използваме услугите на градския транспорт в София.

Шофьорът на превозното средство е задължен да продава билети! В случай, че той е отказал да стори това след качването ми в превозното средство без основателна причина, а контрольорите ми наложат глоба, мога да обжалвам съставения ми акт за административно нарушение. В случая става въпрос за налагане на санкция (глоба) за поведение, което не може да ми бъде вменено във вина (отказът на шофьора да продаде билетче), а това е незаконосъобразно действие, съответно подлежи на отмяна.

Ако изпадна в ситуацията да съм в превозно средство и в него да не се продават билетчета от водача, то вината да пътувам нередовно изобщо не е моя. Да, но при влизането на контрола в превозното средство, вината най-често ми се вменява. Какво мога да направя в този случай?

При отказ на водача да продаде билет с неоснователна причина (“Нямам билети!” не е основателна причина, както и “Жълти стотинки не приемам.” По нормативна уредба единствената причина да ми се откаже да ми се продаде билет е в случай, че нямам точно подготвени пари и превозното средство не е спряло.) мога да сигнализирам на телефон 0700 13 233, като следва да съобщя инвентарния номер на возилото, линията, по която се движи и спирката, около която се намира то. Така водачът ще бъде глобен, че е излязъл на линия без билети или с малка бройка и ги е свършил.

Още мога да поискам от контролата по редовност на пътниците да впише в пътния лист на водача, че няма билети или пък отказва безпричинно да продава. В този случай обаче изпълнението на това мое искане зависи донякъде и от настроението на контролата. Мога да се предпазя от глоба, като се обадя на посочения телефон (0700 13 233) и съобщя за липса на билетчета от страна на водача.

Ако все пак, въпреки нарушението на водача (защото негово задължение е да продава билети), контролата реши да ме глобява, мога да потърся правата си чрез оспорване. Но мога да оспорвам само ако поискам да ми се напише акт за административно нарушение. Него следва да оспорвам на основанието, че съм пътувал нередовно не по своя вина, а по вина на шофьора, който е в нарушение на служебните си задължения. Това прави моята отговорност в случая безвиновна. Много по-лесно ще бъде доказването на това основание, ако предварително съм подал сигнал, че шофьорът няма в наличност билети.

Друга възможност, която имам, за да защитя правата си, е да изразя недоволството си от конкретен служител на "Център за градска мобилност". За да може адекватно да се обърне внимание на сигнала ми, добре би било да спазя реквизитите на жалбата, посочени изчерпателно от "Център за градска мобилност".

* ВАЖНО! Задължението на водача на превозното средство да продава билети автоматично отпада, ако в последното има автомат за издаване на билети. Такива автомати има в трамваите и тролейбусите. Така че ако в трамвай или тролейбус водачът на превозното средство няма билети (но в него има автомат за билети) и аз се возя без билет въпреки това, то аз си нося виновна отговорност за неизпълнение на моето задължение да си закупя билет.

Но ако автоматът е счупен/развален или просто по някакви причини не работи и аз не мога да получа от него билет, задължението на водача да продава билети, си остава в сила и ако той няма, отново влизаме в горната хипотеза, в която неизпълнението на задължението ми да имам редовен превозен документ не е по моя вина, а е следствие неизпълнение служебните задължения на шофьора.

Искат да ме глобят! Правата ми.

Длъжностните лица – контрольори по редовността на пътниците – са длъжни да се легитимират със служебна карта по образец.  В противен случай не могат да ме глобят.

За нетаксуван багаж се заплаща стойността на билета за еднократно пътуване, умножена по 20.

При заплащане на глобата ми се издава редовен превозен документ, който ми позволява да продължа пъруването си в същото превозно средство.

Ако обаче откажа да заплатя, контролата ме заставя да сляза на следващата спирка, където ми се съставя акт за административно нарушение. Той е административен акт и има същите характеристики като актовете, които съставят КАТ на шофьорите за нарушение по смисъла на Закон за движение по пътищата.

Ако се ползвам от електронна карта и откажа да закупя билет от контролата, картата ми се блокира до плащане на съответната сума.

Ако например се храня на спирка на метрото (действие, забранено ми от закона), контролът по редовността на пътниците има правомощието при отказа ми да заплатя глобата си на момента, респ. до момента на заплащане на глобата от моя страна в Центъра за градска мобилност, да ми блокира картата за превоз (това онзначава, че до заплащане на необходимата сума, аз няма да мога дори да заредя картата). Ако пък ме хванат да се возя с блокиран превозен документ, ми се съставя акт за административно нарушение.

Контрольорите по редовността на пътниците имат правомощията да съставят актове за установено адинистративно нарушение! Това означава, че не е необходимо да идва полицай, който да ми състави акт. От друга страна, в помощ на контролата, може да присъства и полиция по време на проверките.

Както при всяко административно нарушение, и тук длъжностните лица съставят акт за нарушението. Този акт може да се обжалва по административен ред (това оспорване не изисква заплащането на каквито и да е такси от моя страна). Оспорва се пред непосредствено по-горестоящия орган, който има правомощието да отмени съставения ми акт.

Ако не обжалвам акта по административен ред, мога да обжалвам самото наказателно постановление, което е документ, който установява колко и на кого дължа. Той се съставя на база административен акт. Наказателното постановление може да се оспорва само по съдебен ред след съответното заплащане на съдебните разноски, които са около 10 лв. На самото наказателно постановление следва да пише в какъв срок и пред кой орган следва да обжалвам. Ако "случайно" този реквизит на акта е пропуснат или объркан, сроковете ми за обжалване автоматично се удължават до 2 или 6 месеца.

Глобите в наказателното постановление са между 70 и 100 лв.

Има два начина за редовно превозване в градски транспорт – билет и абонаментна карта. Абонаментна карта, издадена за определена линия, важи за всички превозни средства в участъците, където линиите имат един и същ маршрут и общи спирки! Това включва и спирките в рамките на едно кръстовище. Тази разпоредба важи и в случаите, когато има временна организация на движението ПО ЗАМЕСТВАЩИТЕ ЛИНИИ.

За неизползван от мен временно или частично превозен документ получавам правото да го върна и да получа обратно парите си в следните няколко случая: промяна на местожителство или местоработатата ми; ако се разболея за повече от 10 работни дни; смърт; изменение на маршрута на линията за повече от 5 работни дни или при цялостното й закриване. Ако обаче поискам промяна на маршрута на картата си (предсрочно) без обективни причини, дължа заплащането на 5 лв.

За Багажа в превозното средство:

Ако имам редовен превозен документ, имам право да превозвам безплатно в превозното средство ръчен багаж с рамер в сантиметри до 60/40/40 (NB! Не мога да бъда глобен, ако размерът на багажа не бъде измерен с измервателен уред!).
Всеки багаж с по-големи размери се таксува с отделен билет, като таксуването става на пакет (Глобата също става на пакет).
Пътник с редовен превозен документ има право да превозва безплатно детска количка!
Превозването на Велосипед е разрешено само по линиите на метрото и само в почивни/празнични дни (в делничните дни може да се превози велосипед само след 21:00 ч.) и само след отделно закупуване на билет за велосипеда. Допълнително изискване за велосипеда е той да бъде във вид, който не замърсява превозното средство. Велосипедистът е задължен да се качва и слиза от последния вагон на метро-влаковете.

За превозването на Куче домашен любимец в градски транспорт:

Разрешено е и превозването на куче домашен любимец,в случай че са изпълнени следните изисквания: кучето да е регистрирано съгласно нормативната уредба; аз, като собственик на кучето, да нося регистрационните му документи или електронна карта; и разбира се, да закупя и валидирам билетче за кучето (освен ако не се ползвам от талон с 10  пътувания).

При съвместно пътуване на куче и собственика му, последният е длъжен да държи любимеца си на къс неразтеглив повод и кучето заедно с това да е с намордник. Друга опция за любителите на животните е да ги пренасят в транспортен кафез.
При поискване от контрольор собственикът на куче домашен любимец е длъжен да предостави документите на кучето.

За превозването на Куче водач на незрящи хора в градски транспорт:

Безплатно в градския транспорт пътуват кучетата водачи на незрящи хора. Безплатно пътуват и кучетата в процес на обучение, също както и техният обучител след предоставяне на ветеринарно-медицинаски паспорт на кучето, както и карта, удостоверяваща статута му, заверена от Столична община.
Кучетата водачи на незрящи хора (както и такива в процес на обучение) са освободени от задължението да носят намордник в обществения транспорт.

Какво не се допуска за превоз в градски транспорт:

 • Лица, които представляват опасност за сигурността на пътниците или реда в превозното средство (напр. лица в превъзбудено състояние; лица, носещи хладни оръжия, като напр. нож/ пистолет, палка).
 • Лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество.
 • Лица в нехигиеничен вид и/или заразно болни.
 • Вещи, които могат да повредят или замърсят превозното средство.
 • Запалителни, избухливи, отровни вещества и други вещи и предмети, представляващи опасност за пътниците и персонала.
 • Предмети, превозът на които е забранен със закон (напр. нерегистрирани оръжия, наркотични вещества и т.н.).
 • Предмети, които поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците.
 • Живи животни и птици. Изключение се прави за полицейски кучета, кучета-водачи на незрящи хора, кучета, обучавани за водачи на незрящи хора и кучета-домашни любимци.

Какво е забранено на пътниците в градски транспорт София?

 • Да стоят на стъпалата на превозните средства и да пречат на затварянето на вратите.
 • Да разговарят с водача или да отвличат вниманието му по друг начин по време на движение.
 • Да нарушават реда и спокойствието на останалите пътници.
 • Да замърсяват и повреждат превозните средства и апаратите за таксуване.
 • С действията си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници.
 • Да извършват търговска, рекламна и религиозна дейност.
 • Да пушат и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства и метростанциите (В този случай също подлежа на глоба! Т.е. не следва да се учудвам, ако бъда глобен "само защото" дъвча сандвич на перона на метрото – ЗАБРАНЕНО Е!).
 • Да преотстъпват превозния си документ на други лица.

Нередовен пътник!

За нередовен се приема пътникът само в два случая – превозните му документи не са валидирани (валидиран документ е напр. продупчено билетче, както и чекирана ел. карта за превоз в трамваи и тролеи) или по превозния му документ на хартиен носител са направени поправки, зачертавания, надебелявания, изтривания. Това означава, че смачкано или сгънато на фунийка билетче е напълно редовен превозен документ.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Актуалните версии на статиите се съдържат тук.

Автор: Вяра Молева

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти