Общи условия и правила за провеждане на игра „Спечели Коледен комплект на ZIAJA”

Платена публикация

1. Организатори и партньори:

Играта се организира от „Нет Инфо“ АД в партньорство с „Дижитал Пойнт” OOД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Фр. Нансен” №1, с ЕИК: 203766522.

2. Същност на играта и награди:

Участниците в играта трябва да влязат в сайта, който представя подаръчните комплекти на ZAJA тук и да си избере любим от тях, след което да изпрати имейл с името на избрания комплект на адрес edna@netinfo.bg.

10 от участвалите в играта, избрани на томболен принцип, ще получат подаръчен комплект от  ZIAJA (възможно е, но не задължително, той да е този, който участникът е посочил в първоначалния си имейл.) Всеки от победителите ще бъде уведомен за наградата си на посочения имейл адрес.


3. Продължителност:

Играта е с начална дата: 15.12.2017

Крайната дата на играта е: 28.12.2017

Наградените участници ще бъдат обявени до: 02.01.2018

4. Условия за участие:

Право на участие имат всички граждани на Република България, навършили 18 години. В играта нямат право да вземат участие служители на Дижитал Пойнт” OOД и „Нет Инфо“. АД, както и членове на техните семейства.

В случай че участникът не отговаря на обявените условия, той ще бъде дисквалифициран без предупреждение.

5. Механизъм за участие:

• Всеки участник, отговарящ на условията за участие, трябва да избере от посочения тук сайт любим подаръчен комплект, и след това да изпрати имейл на адрес edna@netinfo.bg, който да съдържа името на избрания любим подаръчен комплект. 

• Участникът може да участва с един изпратен имейл от един и същи адрес за целия период на играта.

• С изпращането на имейла за участие, се приема, че Участникът е приел безусловно настоящите Общи условия и Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните си при изпращането на мейла.

• Изпращането на мейл и и участието в Играта са безплатни и не са обвързани с покупка.

• Изпращането на мейл за играта изисква предоставянето на лични данни под формата на имена, телефонен номер и e-mail адрес edna@netinfo.bg, с което обстоятелство се съгласява всяко физическо лице, което предостави същите. „Нет Инфо“ АД е надлежно регистрирано при Комисията за защита на лични данни като администратор на лични данни.

6. Награди

• Наградата са десет комплекти с козметични продукти, предоставени и определени от ZAJA. Възможно е, но не е задължително, те да представляват същия комплект, който Участникът е заявил като любим в първоначалния си имейл, изпратен на адрес edna@netinfo.bg

„Нет Инфо“ АД не носи отговорност за имуществени и неимуществени вреди и ползи, възникнали при ползването на наградите

Взаимоотношенията между победителя и ...... са изцяло въз основа на подписани помежду им документи и/или договори, включително и с трети страни,  към които „Нет Инфо“ АД и свързани с него дружества нямат отношение.

• Не се допуска размяна на наградата за паричната ѝ равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане.

7. Определяне на спечелилите участници

 Печелившите  Участници ще бъдат избран чрез жребий от „Нет Инфо“ АД на случаен принцип от базата данни, включваща участници, изпратили имейл с избран любим подаръчен комплект от ZIAJA на адрес edna@netinfo.bg, и тяхното име ще бъде обявено до

Наградата ще се предостави само на Участник, изпратил имейл за участие, съдържащ информация за любимия подаръчен комплект, избран от сайта.

Наградата ще се предостави на Участници, изпратили имейл за участие, съдържащ информация за любимия подаръчен комплект, избран от сайта.

8. Отговорности

• Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, телефонен номер и e-mail адрес за контакт

• Дижитал Пойнт” OOД няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън играта, както и да ги предоставя на трети лица, освен ако последното не е необходимо с оглед предоставяне на спечелената награда и само при условие че спечелилият участник е известен за това предоставяне.

• Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.

• Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

• Организаторът си запазва правото да прекрати играта едностранно или да промени настоящите Общи условия и правила по всяко време и без предупреждение. С публикуването на изменените Общи условия и правила на уебсайта на играта ще се счита, че същите са надлежно доведени до знанието на участващите в играта лица.

• Дижитал Пойнт” OOД  ще се свърже с наградения в тридневен срок от обявяването му, за да го уведоми за наградата и начините, по които участникът може да я получи.

9. Грешки и невалидни имейли

•  Организаторът не носи отговорност за имейли за участие, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за имейли, изпратени от лица, които нямат право да участват в Играта.

10. Съдебни спорове

•  Всеки потенциален спор между организаторите на Играта и участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

11. Публичност

•  С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие организаторите на Играиграта да обработват предоставените от тях лични данни за целите на играта.

12. Отговорност

Включването на всеки участник в настоящата Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

Организаторите не отговорят за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие във Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

13. Общи правила

Общи условия и правила за провеждане на игра „Спечели Коледен комплект на ZIAJA”  са публикувани на официалната страница на играта. Участието в Играта означава, че лицето приема настоящите Общи правила.

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти