Вие сте чувствителен и узявим човек, чиято първостепенна нужда е да получава одобрение и подкрепа от света. Овладяването на емоциите е огромно предизвикателство за вас.

В някои отношение сте като малко дете, за което някой друг трябва да се грижи – вие очаквате това както от близките си, така и от партньора си.

Основната ви цел в живота е да пораснете, тоест да осъзнаете, че ако имате нужда от нещо, трябва вие да си го осигурите, вместо да чакате наготово – това важи както за физическата, така и за емоционалната храна.

При някои от вас има риск да се случи обратното – да обгрижвате прекалено много хората около вас за сметка на себе си, което също не е добър вариант.

Може да се реализирате в професия, в която да давате на хората нещо, от което те имат нужда – например храна и подслон.