Вие сте противоречива личност – хем сте свободолюбиви, хем имате нужда от подкрепа и в някаква степен сте зависими от околните. В някои ситуации може дори да приличате на дете, което иска да направи нещо и се впуска с главата напред, но не му стиска да продължи и се връща назад. При вас емоциите са водещи и няма нищо скрито-покрито – палите лесно, когато сте ядосани, но и бързо гаснете. Ако обаче овладеете своята силна емоционалност и откриете опора в лицето на надеждни партньори и служители, от вас може да стане добър предприемач, тъй като умеете да усещате хората и да предугаждате от какво имат нужда. Кариерата и признанието на околните са важни за вас. Търсите отговорен и зрял партньор, на който може да разчитате в кризисни моменти.