Вие имате склонност да размишлявате за живота и да определяте кое е „правилно“ и „неправилно“, като често анализите ви са много точно и задълбочени.

Понякога обаче тези разсъждения ви пречат да се отпуснете и да се наслаждавате на настоящето такова, каквото е. 

Опитайте се да бъдете малко по-искрени и по-спонтанни – така и животът ви ще бъде по-интересен, и връзките ви ще бъдат по-вълнуващи.

Вероятно ви е трудно да изразявате чувства и да се разкривате пред друг човек, но точно това е урокът ви – да се научите на близост и интимност с друг човек.

Възможно е да се страхувате от сексуална близост или точно обратното – да сте обсебени от секса.

Може да се реализирате успешно във финансовата сфера или да основете собствен бизнес