Вие се стремите към комфорт и материално благополучие, а някои от вас - и към лукс. 

Не сте от хората, които се задоволяват с малко – имате склонност да придобивате още и още.

Повечето от вас нямат основание да се притесняват за финансите си – парите са важни за вас и знаете как да ги пазите.

Животът ви ще бъде по-смислен и удовлетворяващ, ако не очаквате от някой друг да ви осигурява комфорт и сигурност, а разчитате повече на себе си.

Развивайте природните си дарби и парите ще дойдат.

Всъщност, една от тези дарби вероятно е умението ви за работа с пари. Възможно е да се чувствате по-добре, ако развиете собствен бизнес, вместо да работите за другите.