Професията, която разрешава житейски дилеми

Професията, която разрешава житейски дилеми
Снимка: Личен архив

Бях чувал за коучинг и винаги съм се чудел, какво точно е това.

Най-напред го подценявах, но после си дадох сметка, че е прекрасно, ако можеш да разчиташ на някой за помощ, ако си изпаднал в житейска дилема, която не можеш да разплетеш.

Тогава се запознах с Надежда Обесникова. И сега се радвам, че мога да я представя и тук!

Симо: Надежда, най-напред ни обясни, какво означава да си коуч? Защо им е на хората да се срещат с такива, като теб? С какво им помагаш?

Надежда: Думата „коуч“, Симо, води началото си от света на спорта, но коучингът вече е отделна професия. Хората идват поради много и различни причини, но винаги има някакъв дисонанс между техните мечти и реалността. Отличително за коучинга е позиционирането на клиента като най-добрия експерт по отношение на собствения му живот т.е. коучът не дава съвети и напътствия, защото „отговорът“ е в главата на клиента, той най-добре знае собствения си бизнес и живот. Друго важно нещо е ориентацията към действия: ако искаш да разбереш – действай!

Защо им е на хората? Защото светът, в който живеем се променя драстично и освен това – с бясно темпо. Това влияе на всички. На всеки. Както на бизнеса, така и в семейството.

Много често хората чудесно разбират, че имат проблем. Разбират проблема си на интелектуално ниво, но само то не е достатъчно, за да се постигне промяна. Следващото ниво - искането, също не е достатъчно, защото е необходимо да знаеш как да направиш промяната. Именно в това е ключовата роля на  коуча: да подпомогне клиента да изследва настоящия си момент, да проектира бъдещето си и да му помогне да е постоянно в тази промяна докато я осъществи. Коучът е борец за свобода: той подкрепя клиента в освобождаването му от неудовлетворяващите обстоятелства и го подкрепя в свободата да направи нещо ново, разкривайки нови избори и възможности.

Снимка: Личен архив

Симо: Ок, а ти каква искаше да станеш, като малка и кога се роди идеята да станеш коуч?

Надежда: О, исках най-различни неща … Но сега ме подсещаш за моята дъщеричка, която допреди няколко години, на този въпрос често отговаряше: „Фея“. В един момент се заинтригувах: Защо? Представи си изненадата ми, чувайки отговора й: „За да сбъдвам мечтите на хората” ! Ето така се чувствам с моята професия сега. А идеята… не съм имала такава идея. Животът е велико чудо: просто в един най-обикновен ден от моя живот, на едно най-обикновено обучение „Въведение в коучинга“, слушайки една прекрасна дама (Катрин Прентис), сърцето ми се раздумка в гърдите и с почуда открих, че съм работила като коуч,  без да зная, че има такава професия.… След този ден реших, че това е на което ще се посветя, завърших дипломно обучение към британската компания Noble Manhattan Coaching, чиято програма е акредитирана от IIC&M и ето ме, в момента се занимавам с коучинг и The Alpha Group...

Снимка: Личен архив

Симо: Кои са качествата извън образованието, които най-много ти помагат?

Надежда: Качествата … в резюме ще посоча фактите – най-добрият аргумент е собственият ми живот, като клиент на себе си J На 38 г. възраст: без перспектива за деца и в ситуация на криза в личен и бизнес план, „хванах локомотива“  на собствения си живот и го преместих в „нов коловоз“. Колкото изглежда трудно и невъзможно, още повече беше и в действителност – благодаря на себе си и на всички, които ми помогнаха по пътя. И сега: имам 2 сладки дечица, любима професия, служебен опит като ръководител в бизнеса и служител в евро-администрация и способност за разбиране на всякакви служебни и лични ситуации, решимост и кураж, последователност, издръжливост, убеденост и яснота, че щом аз мога, значи всеки може ! Яснотата е изключително важно нещо – когато си в мъгла, си като парализиран, а когато си наясно – вече можеш да предприемаш действия.

Снимка: Личен архив

Симо: Надежда, гоедея се с теб! Кое е най-трудното в работата ти?

Надежда: По отношение на клиента: промяната на навиците – обичайните му действия и рутинните му мисли – в повечето случаи това е врагът му. Обичайно нашите мисли командват, а ние безропотно им служим. Коварността на Навика се състои в това, че той е полезен и затова обичайно е „извън подозрение“. Когато вървейки към целта, която е обвързана с твоите ценности, преживяваш хубави моменти и се чувстваш щастлив, с времето изграждаш навици, които поддържат това щастие. Но хората се променят, обстоятелствата се променят, пазарът се променя, взаимоотношенията се променят, и поставяйки си нова цел, отговаряща на ценностите ти в тези променени обстоятелства, трябва да се промени и старият Навик. Образно казано: ако новата ти цел се намира в дясно от теб, не можеш да я постигнеш, продължавайки да крачиш все направо.

По отношение на мен, като коуч: най-трудно ми е да поддържам безпристрастността на позицията си.

Снимка: Личен архив

Симо: Все едно говориш за мен... А, кое е най-интересното?

Надежда: Красотата на човешката креативност – да наблюдаваш клиента как тягостно се върти като в лабиринт и да чуваш безрадостните нотки в гласа му и изведнъж, хоп: след поредния въпрос, най-неочаквано той намира изход ! Най-интересното за мен са решенията, които хрумват на клиентите и с които хващат старите обстоятелства на бизнеса/живота си и ги прекрояват в нови, водещи ги към новата им ценност/цел. Коучът, всъщност е майстор на въпросите. Ще цитирам Дейвид Мегинсън, който казва: „от по-добрия въпрос произтича цял поток от възможности, в които по-добрите отговори са вихрушки в пътуването към откритието.“

Снимка: Личен архив

Симо: Как протича твоят ден и какви са предизвикателствата в работата ти?

Надежда: Сутрин изпращам децата си на училище, а след това денят ми минава в срещи с мениджъри от различни браншове във връзка с позицията ми на регионален директор на The Alpha Group (ТАG) – това е „общност от Алфа – профили“, хората, които са начело и които дърпат след себе си своите общности. Провеждам месечни събития, в които присъстващите, в строго конфиденциална среда, обединяват управленския си опит чрез ноу-хауто на Noble Manhattan, под чиято егида е тази дейност. … Обичам да говоря с думите на клиентите ни: „нещо като мозъчен тръст за осмисляне и сътрудничество между мениджъри от различни браншове“. Това е най-модерният в момента инструмент за бизнес-управление. Определени дни съм запазила само  за фокусиране в коучинг сесии. Предизвикателствата ми са свързани с комбинирането на тези две дейности – те взаимно се допълват и надграждат, защото коучинг сесиите подкрепят реализирането на мениджърските решения, взети по време на ТАГ събитията, но е необходима различна нагласа и настройка от моя страна при осъществяването им. Едната изисква безпристрастност, а другата – точно обратното: пристрастност, за да съумея да привлека и задържа вниманието на мениджърите, претоварено от „пожари“, така че да излязат от въртележката на оперативните задачи и да инвестират няколко часа в залата, намирайки нови бизнес-решения, в приятелска среда на съмишленици, не-конкуренти.

Снимка: Личен архив

Симо: Могат ли и как хората могат да бъдат господари на собствената си съдба?

Надежда: Като преодолеят най-големият си враг – Страха ! Страхът, който носим в себе си, е нашият истински враг – терорист номер едно, който парализира действията ни, разбива мечтите ни, прави ни зависими от лекарства, остарели норми и обсебващи връзки. Трябва да разберем какво представлява той, как и защо възниква и как можем да го надвием. Защото страхът е малодушен тиранин: достатъчно е да се обърнем с лице към него, и той подвива опашка. Но за да го преодолеем е нужна практика т.е. действия, действия ...

Симо: Кога хората се обръщат към теб? В какви обстоятелства?

Надежда: Обстоятелства, които изискват вземане на решения, обстоятелства на невъзможност: когато старото статукво вече се руши, а новото – все още не е съвсем ясно как да бъде постигнато… Искаш промяна в живота си или обратно: не искаш, но „осъмваш“ с промяна … В такива моменти ти си сам, заобиколен си от близките си, но ако всички в ситуацията са с различни интереси или обратното: с еднакви сте, но не искаш да ги безпокоиш … идваш при мен - за „другарче в игрите“ в приключението „Бизнес“ („Живот“)  Професионалният подход повишава вероятността за адекватност на решенията.

Снимка: Личен архив

Симо: Ако не беше станала това, което си, какво щеше да работиш?

Надежда: Като имам предвид инженерното си образование („Управление на процеси“) и рейв-картата си по Human Design – пак щеше да е нещо, свързано с управление, подкрепа на хора и изграждане на общност. Аз съм племенен човек и колективен играч.

Симо: Какво научи в училище и какво не успя да научиш там?

Надежда: Научих много неща – имам златен медал от математическа гимназия, а и посещавах всевъзможни допълнителни занятия: от стенография до устройство на автомобила. Най-важното, което научих: научих се да си гоня целите, неотклонно и систематично, да се трудя за тях. Най-важното, което тогава не научих е: за чувствата и умението да ги проявиш, да ги изразиш и да си ги защитиш, без да обиждаш другия. Социализмът повреди „софтуера“  на доста поколения, възпитани в социална отговорност и за съжаление, в лична безотговорност – собственото мнение не беше толерирано в илюзорния идеал за общо щастие, а грижата за себе си беше излишна, защото „държавата“ се грижи за теб. След 1990 г. година акцентът се пренесе върху индивидуалната инициатива и нещата отново стигнаха до крайност. Обществото ни тепърва започва да търси баланса между криворазбраната всеотдайност и здравословния егоизъм.

Снимка: Личен архив

Симо: Колко е годишния ти доход ? Колко пари се печелят, като коуч?

Надежда: Годишният ми доход е добър, но той не е формиран само от коучинг услуги. Обикновено коучингът се комбинира с други дейности, обвързани с него, които водят потенциални клиенти за коучинга: преподавателска дейност, провеждане на семинари, обучения, консултантска дейност …  Аз, например го комбинирам с The Alpha Group, чийто клиенти са собственици и мениджъри на фирми с.милиони лева годишен оборот и които са в 24-часов режим на вземане на решения.

Пазарът на коучинг услуги в България е все още недобре регламентиран и диапазонът на цените на коучинг услугите е широк. Има хора, свободно назоваващи себе си „коуч“, но професионализмът в коучинга е скъпо струващ – първоначалното обучение е 2-6 хиляди евро, следващата стъпка е акредитация към Международна коучинг общност, верифицираща качеството на услугата ти и спазването на международните етични стандарти, а след това е необходимо поддържане и подновяване на всеки 3 години с представяне на практиката ти, допълнителни обучения … това е като докторската и много други професии, изискващи обновяване на знания и умения. Поради тази причина това е скъпо платена услуга и един професионален коуч получава 100-300 евро и повече на сесия в бизнес и корпоративния свят, в които финансирането и резултатът от коучинга по-лесно се монетизират. За LifeCoaching-а цените обикновено са по-ниски.

Снимка: Личен архив

За финал бих казала, че професията е много перспективна. В следващите 5 години технологичният напредък ще промени из основи начина, по който работим и живеем. Това показва и доклада на Световния икономически форум, проведен в началото на 2016 г., озаглавен „Бъдещето на работата“, в който на първо място сред 10-те най-важни умения през 2020 г. ще бъде „способността за комплексно разрешаване на проблеми“ – което е и обекта на коучинг сесиите.

Симо: Кога за последен път си каза "Обичам си работата"?

Надежда: Всеки път, когато видя погледа на клиента си, осенен от идея! Неговото откритие е моята професионална гордост и удовлетворение.

Пишете на Симеон Колев на edna@netinfo.bg.

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти