Какви са правата ни, когато не сме доволни от държавната администрация

Какви са правата ни, когато не сме доволни от държавната администрация
Снимка: Thinkstock

Със съдействието на pravatami.bg ви предоставяме полезна информация за това какви са правата ви, когато не сте доволни от държавната администрация.

Всеки от нас се е сблъсквал с нелюбезни служители в администрацията, но колко от нас са наясно как адекватно да реагират в такава ситуация? Какви са изисквания по отношение поведението на служителите в държавната администрация?

Те са задължени да:
*се отнасят любезно, възпитано и с уважение към гражданите, като е недопустимо с поведението си да накърняват правата или достойнството им или пък да проявяват дискриминация;

*изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, да зачитат равенството на лицата и да осигуряват достъпно обслужване;

*опазват данните и личната информация на гражданите, станали им известни при или по повод на изпълнението на служебните им задължения;

*се произнасят по исканията на гражданите и да им предоставят цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и интереси;

*отговарят на поставените въпроси, съобразно своите функции, като при необходимост пренасочват гражданите към друг служител, притежаващ съответната компетентност;

*информират гражданите относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати от администрацията нарушения или отказ за извършване на административна услуга;

*избягват конфликтни ситуации, а при възникването им да опитат да ги преустановят, като запазят спокойствие и контролират поведението си;

*да спазват благоприличието и деловия вид в облеклото си.

Следователно не съм длъжен да търпя обидно, пренебрежително или неучтиво отношение от служителите в държавната администрация, а проявяващите такова отношение, могат да понесат дисциплинарна отговорност.

 

По какъв начин мога да реагирам, когато поведението на служител в държавната администрация не е в съответствие с изброените изисквания?
В подобни случаи пред мен е отворен пътят за подаване на писмен или устен сигнал. Мога да го направя както лично, така и чрез представител – на място в съответната администрация или по телефон, факс или електронна поща. В случаите, когато е необходимо сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, трябва да ми бъде разяснено какви са те. Недопустимо обаче е да подам сигнал анонимно или за нарушение, извършено преди повече от две години.

Своя сигнал мога да подам до органа, който непосредствено ръководи и контролира служителя, за чието поведение съобщавам – директно или чрез съответния служител. Ако преценя, че е уместно, мога да изпратя преписи от сигнала си и до по-горестоящи органи. Дори и да подам сигнала си до некомпетентен орган, той трябва да го препрати до 7 дни от постъпването му на компетентните органи, като в този случай трябва да бъда уведомен за препращането.

С подаването на сигнал от моя страна за органа, до който е адресиран той, възниква задължение да изясни случая, като вземе предвид обясненията на заинтересованите (т.е. моите и тези на съответния служител). Наред с това, компетентният орган следва да ми разясни правата и задълженията, които имам в производството, образувано въз основа на моя сигнал.

Решение по сигнала трябва да бъде взето най-късно в двуседмичен срок от постъпването му. Удължаване на срока с до един месец е допустимо, ако важни причини го налагат (напр. необходимо е събирането на още доказателства), но единствено по-горестоящият спрямо решаващия орган може да го позволи. В този случай аз следва да бъда уведомен.

В крайна сметка е възможно сигналът ми да бъде уважен или не, като и в двата случая решението, придружено с мотивите към него, следва да ми бъде съобщено писмено в 7-дневен срок от постановяването му. В първия случай аз трябва да бъда уведомен и за мерките, взети за отстраняване на проблема, станал повод за подаването на сигнала.

 

За повече информация е препоръчително да се запознаете с Харта на клиента в съответната администрация.

(*)Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт.(*)

Автор: Йоана Вангелова

Източници:
1. Административнопроцесуален кодекс;
2. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

* Актуалните версии на статиите се съдържат тук.

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти