Създадено за Milka

На учителите с нежност

а
Снимка: Личен архив

Ако мислим за образованието на децата като възможност за изграждането на по-пълноценни и уверени личности, то тогава на преден план застават учителите. Ако целим да се превърнем в общество, в което съпричастността и емпатията вървят ръка за ръка със знания и интелект, то тогава отново трябва да говорим за учителите, защото именно те посяват онези магически семена в детските умове, от които израстват бъдещи лекари, астрофизици, инженери или биолози, но най-вече хора, които имат знанията и уменията да творят и претворяват обществото ни в общност от можещи, добросърдечни и отговорни хора.

Каква е ролята на образователната система и в частност на педагозите и защо именно те са вдъхновението, от което има нужда всяко дете, за да разкрие пълния си потенциал, разказва Александрина Георгиева, от екип „Развитие и фондонабиране” във фондация „Заедно в час“.

а
Снимка: Личен архив

Фондация „Заедно в час“ е приела за своя кауза равния достъп до качествено образование на всички деца. Вие подкрепяте нови преподаватели и училищни екипи, помагате и за въвеждането на добри практики в образователната система. Как можем да обобщим резултатите от усилията ви до момента?

„Заедно в час“ работи вече 12 години за осигуряването на равен достъп до качествено образование за всяко дете в България, независимо от това в каква среда живее, в кое училище учи или какви са финансовите възможности на семейството му.

В екипа на организацията имаме една любима метафора, която много добре описва работата ни през годините:

„Строим самолета, докато го караме“ или с други думи - не спираме да учим, да се развиваме и да даваме най-доброто от себе си, за да постигнем своята кауза за по-качествено образование за всяко дете в страната.

През 2010 г. „Заедно в час“ стартира с една много смела идея - да вкара в класните стаи и образователната система нови, силно мотивирани, прецизно подбрани успешни хора, които са получили добро образование от България и чужбина. А след това да ги обучи и подкрепи, за да се превърнат в успешни учители на учениците, които имат най-голяма нужда от подкрепа.

Благодарение на професионалния екип на организацията и безрезервната подкрепа на първите ни дарители - фондация „Америка за България“ (които са с нас до днес), през годините обединихме още смели визионери за българското образование. Сред тях са участниците в програма „Нов път в преподаването“ и директорите, които ги приеха в своите училища. След вдъхновяващите резултати от класните стаи продължихме да намираме още много верни съмишленици - хора и партньори от бизнеса, институциите и образователната сфера, които вярват и работят за успеха на всяко дете.

През последните две години създадохме още две програми „Училища за пример“ и „Учим заедно“, с които подкрепяме цели училищни екипи и значително разширихме обхвата си на работа. Така днес достигаме до:

► 1000+ учители и директори участват в програмите „Нов път в преподаването“, „Училища за пример“ и „Учим заедно“

► 50 000+ ученици в България през учителите и директорите, преминали през програми, обучения и проекти на „Заедно в час“

► 240+ училища партньори

► 1500+ директори, учители и експерти от РУО участват в обучения на „Заедно в час“ (извън основните програми)

► 80% от възпитаниците на “Нов път в преподаването” продължават да работят в сферата на образованието

► 20+ нови организации в сферата на образованието, създадени от възпитаници на „Заедно в час“

► 20 000+ учители имат достъп до добри практики и полезни ресурси за преподаване през сайта prepodavame.bg и тематични бюлетини за учители 

► 700+ училища от България и български училища в чужбина са получили първите специализирани материали за обучение на деца с майчин език, различен от българския, създадени от „Заедно в час“, асоциация „ЕдюкАрт“ и Тръст за социална алтернатива

► 800+ индивидуални дарители и корпоративни партньори, които подкрепят работата ни през годините

Разкажете ни как един подготвен и истински ангажиран с работата си учител може да  промени светогледа, мечтите и амбициите на едно дете.

Като част от екипа на „Заедно в час“ съм била свидетел на много вдъхновяващи лични истории на ученици и цели семейства.

Любима ми е историята на колегата Гергана Чолакова, която в момента е координатор „Подкрепа на учители“ в екипа на „Заедно в час“. Преди това тя беше учител и участник в програма „Нов път в преподаването“. Тя решава да стане преподавател, вдъхновена от своя учителка в гимназията, която е от първия випуск на „Заедно в час“. Какво по-хубаво от това – ученик да последва своя учител.

Историята на Гергана и нейната учителка може да видите в това видео

Работата на учителя често излиза извън рамките на класната стая и развитието на академичните знания на учениците. За децата той е човек за пример, той вдъхновява, насочва и подкрепя. Това е особено важно, когато в средата си учениците нямат достатъчно позитивни модели за подражание. Училището трябва да е място, в което всички деца трябва да се чувстват значими, подкрепени и щастливи, да могат да мечтаят и да си поставят смели цели, които да следват с усърдие и труд. Дълбоко се възхищавам на всички хора, заели се със сложната задача да образоват, да подкрепят и да вярват безрезервно в успеха на всички деца!

Какви личностни качества трябва да притежава учителят, за да може да подкрепи и мотивира дори деца с по-трудно детство или от малките населени места?

Със сигурност трябва да е мотивиран и да не се отказва, когато е трудно. Именно затова мотивацията е ключова част от подбора на нови участници в програмите ни. Важно е учителят да иска и да обича да работи с деца, да подхожда професионално, да учи много и да търси най-добрите решения за своите ученици, независимо колко години трудов стаж има. Важно е също да има правилните нагласи към учениците - да не дели децата и да вярва в потенциала на всеки. Да вярва, че „от него зависи“, но също така да търси подкрепа и съмишленици сред своите колеги, сред родителите и общността, в която работи. И не на последно място - докато се грижи за другите, да не забравя да се грижи и за себе си.

Трудно ли се мотивират учители да работят с деца именно от по-малки населени места?

а
Снимка: Личен архив

Предизвикателствата в учителската професия не идват от големината на населеното място, а от нуждите и трудностите, с които се сблъскват учениците в своята среда. Дори в един и същи клас понякога има огромна разлика между децата и техните нужди и в академичен, и в социален аспект. Тук е и ключовата роля на учителя - да намери подход и да бъде максимално полезен на всяко едно от децата. Това изисква много добро познаване на учениците, включително отвъд живота в училище, както и много време, което учителят да отделя за подготовка и подкрепа за учене и развитие.

В „Заедно в час“ целим да подкрепяме учителите и училищата с инструментариум сами да изследват и търсят най-правилните решения за своите ученици. В обученията ни няма заложени готови теории, които да прилагат директно в работата си.

Стремим се да провокираме учителите с идеи и практики, които те самите да модифицират през класната стая и своя опит, за своите деца. Това е подход, който в последствие много от учителите прилагат и с учениците в процеса на преподаване - да дадат свобода на учениците да бъдат изследователи и сами да стигат до същността на знанието.

Що се отнася до мотивацията, споделих, че тя е ключова част още от процеса на подбор в програмите ни. Това е важно, защото, за да има ефект, мотивацията трябва да е преди всичко вътрешна и осъзната - не може да убедиш един човек да прави нещо, в което не вярва и не вижда смисъл. В процеса на работа в училище, когато е много трудно, разбира се всеки може да загуби част от своята мотивация си и тогава се появява подкрепата, която оказваме с координаторите и менторите в програмите ни - да върнем учителите към мотивацията, която на първо място ги е провокирала да работят за успеха на учениците.

Какво липсва на българското образование в момента?

Този въпрос е много комплексен и не може да има еднозначен отговор. Ако трябва да споделя едно нещо бих казала - взаимоотношенията, качествените и градивни връзки с другите хора. Защото хората, деца и възрастни, учат и работят най-добре, когато изпитват радост, чувстват се свързани помежду си, имат с кого да споделят малките и големите победи, с които се гордеят, и кой да припознае смисъла, който влагат в работата си.

Има ли място за нежност на училищната скамейка?

Разбира се! Както и от разбиране и подкрепа. Често учениците имат нужда от най-голямата подкрепа, за да постигнат чудесата, на които са способни. Това е и ролята на учителя - да вярва в успеха на всяко дете и да го подкрепя да дава най-доброто от себе си. Учителят може и трябва да вдъхне увереност и сила в способностите на всяко дете, да го предизвика да надскочи ограниченията на средата си, които го спират да реализира своя пълен потенциал.

Milka подкрепят усилията на фондация „Заедно в час“ с новата си кампания, която носи послания за повече сплотеност и грижа, които можем да проявяваме по-често един към друг. Може ли училището да научи децата на нежност и емпатия?

В училище, освен академичните знания, децата е важно да развиват и своите емоционални и социални умения. Нежността, уважението към другия, умението за комуникация и емпатията към другите са част от тези уроци, които правят всички нас по-осъзнати и щастливи личности и граждани.

В „Заедно в час“ през последните години се фокусираме още повече върху социално-емоционалното учене, защото без него днешните деца и младежи не биха могли да станат онези активни граждани, които могат да променят средата ни към по-добро. Освен с работата на терен чрез програмите ни, на сайта prepodavame.bg събираме голям набор от ресурси по темата. Те са достъпни и полезни както за учители, така и за родители или всички, които искат да вкарат повече емоционална интелигентност и осъзнатост в своя живот и в света на своето дете. Щастливи сме, че ценностите на Milka също са в синхрон с тези идеи и вярваме, че това помага да имаме едно по-добро и стабилно общество.

a
Снимка: Mondelez International

Milka вярва в правото на всяко дете за равен достъп до качествено образование и подкрепя мисията на фондация „Заедно в час“. Със своята нова кампания дават шанс и на вас да споделите нежността, като подкрепите тази или друга от кампанията на Milka. Закупувайки продукти с марката Milka на минимална стойност 4 лв. в периода от 01.02 до 20.03, всеки един от нас може да сподели, разгърне и да дари нежност на най-малките и най-уязвимите, като се регистрира и даде гласа си за една от каузите, които Milka да подкрепи. Защото нежността има много измерения, а именно подкрепата, образованието и равният старт за всички деца поставя основите на прогресиращото, силно и стабилно общество.

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти