Общи условия и правила за провеждане на игра: „Награда за прекрасна кожа“

1. Организатори и партньори:

Играта се организира от „Нет Инфо“ АД в партньорство със „Скайшоп България“ ЕООД.

2. Същност на играта и награди:

Участниците в играта трябва да отговорят на въпрос „Каква е тайната съставка в крема за лице ELLEZZA®?“ в сайта www.edna.bg  и да изберат един правилен отговор от четирите предоставени отговора, а именно:
- „екстракт от невен;
-  екстракт от охлюв;
-  екстракт от вишна или
-  екстракт от орхидея“.

3. Продължителност:

 • Играта е с начална дата: 14.07.2017 г. 
 • Крайната дата на играта е: 28.07.2017 г.
 • Наградените участници ще бъдат обявени на: 31.07.2017 г.

4. Условия за участие:

 • Право на участие имат всички граждани на Република България, навършили 18 години. В играта нямат право да вземат участие служители на „Скайшоп България“ ЕООД  и „Нет Инфо“ АД, както и членове на техните семейства.
 • В случай че участникът не отговаря на обявените условия, той няма да продължи участието си в играта, за което обстоятелство „Нет Инфо“ АД няма задължение да информира съответния участник.

5. Механизъм за участие:

 • Всеки участник, отговарящ на условията за участие, трябва да посочи един отговор от четирите упоменати в точка 2 по-горе отговори, след което да изпрати своя отговор на имейл адрес: edna@netinfocompany.bg.
 • Участникът може участва еднократно за целия период на играта.
 • С участието и изпращането на даден отговор на посочения имейл адрес от участника се приема, че същият е приел безусловно настоящите Общи условия и правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните си при регистрацията.
 • Участието в играта е безплатно и не е обвързано с покупка.

Участникът трябва да изпрати заедно с отговора си лични данни, а именно -три имена, телефонен номер и имейл адрес.

6. Награди

Наградата е1 брой ELLEZZA® гел с екстракт от охлюв.

 • Наградените участници носят лична отговорност за деклариране на спечелените от тях награди и съответно заплащане на данък, в случай че такъв е дължим съгласно българското законодателство.
 • Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане.

7. Определяне на спечелилите участници

 • Печелившите Участници ще бъдат избрани чрез жребий от „Нет Инфо“ АД   на случаен принцип от базата данни, включваща Участници, дали правилния отговор, и техните имена ще бъдат обявени на 31.07.2017 г.
 • Наградите ще се предоставят само на Участници, предоставили всички изискани от организатора данни.
 • Наградите ще се предоставят на Участници, отговорили правилно на въпроса, посочен в точка 2 от тези Общи условия и правила.

8. Отговорности

 • Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, телефонен номер и имейл адрес за контакт.
 • „Нет Инфо“ АД и „Скайшоп България“ ЕООД  нямат право да използват получените лични данни на участвалите лица за цели извън играта, както и да ги предоставят на трети лица.
 • Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни.
 • Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.
 •  Организаторът си запазва правото да прекрати играта едностранно или да промени настоящите Общи условия и правила по всяко време и без предупреждение.
 • „Скайшоп България: ЕООД ще се свърже с наградените в тридневен срок от обявяването им, за да ги уведоми за техните награди и начините, по които могат да си ги получат.

9. Грешки и невалидни регистрации

Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

10. Съдебни спорове

Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

11. Публичност

С участието си в настоящата игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие организаторът на играта да обработва предоставените от тях лични данни.

12. Отговорност

 • Участието на всеки участник в играта e изцяло на негов риск и отговорност.
 • Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие във играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.
 • Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

13. Общи правила

Общите правилата на играта са публикувани на официалната страница на играта www.edna.bg. Участието в играта означава, че лицето приема настоящите общи условия и правила.

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти