Вие имате сериозни амбиции да се развивате в областта, в която работите, и не само това – искате успехите ви да бъдат забелязани и да повлияят на повече хора. Вероятно имате талант да печелите пари, но ще изпитате най-голямо удовлетворение, ако парите не са ви просто цел, а средство, чрез което да помагате на други хора и да им давате нещо, от което имат нужда. Това, което не трябва да допускате, е да разчитате на някой друг – включително и материално – и да бездействате. Така стремежите ви ще отидат на вятъра и ще ощетите не само себе си, но и всички хора, които може да имат полза от вашето развитие. Трудно правите промени, но когато се случат, са радикални и с големи последствия. В любовта вие сте много постоянни – търсите партньор за цял живот.