Вие не сте от хората, които биха се задоволили с малко – амбициозни сте и се стремите да постигнете влияние над околните. Думата ви се чува и можете да управлявате. Възможно е в някакъв момент от живота си да се присъедините към неправителствена организация или политическа партия, но каквото и да правите, едва ли ще се искате да играете второстепенна роля, тъй като имате лидерски качества. Бизнесът също е подходяща сфера за професионална реализация за вас – заради умението ви да боравите с пари. Като личност сте твърди, устойчиви и решителни, но ви липсва гъвкавост.