Вие сте изключително емоционална личност, която пресява събитията и хората през собствените си представи за добро и зло, правилно и неправилно.

Проблемът е, че преценката ви за света може да бъде доста субективна и в много от случаите - изкривена. 

Интуицията ви обаче е много силна и ако я развиете, може да я използвате, за да „четете“ енергията на хората  - както за да разбирате с кого си имате работа, така и за да им помагате.

Неслучайно хора като вас стават лечители и дори екстрасенси.

За да се чувствате удовлетворени от живота си, трябва да намерите някакъв по-висш смисъл – например да изпълнявате някаква мисия. Имате нужда от стабилен и здраво стъпил на земята партньор.