Вис сте независима личност, която предпочита да начертае свой собствен път в живота, вместо да следва утъпкани пътеки. Именно с това сте интересни за околните – винаги ще намерите с какво да ги изненадате. Традициите и нормите обаче не са нещо, с което се примирявате лесно – напротив, може често да воювате срещу тях. Изключително важно е за вас да имате богат социален живот и верни приятели, които да споделят вижданията ви, колкото и нетрадиционни да са те. Намерете си работа, в която може да имате известна доза независимост и която ви дава достатъчно възможности за общуване. Бихте могли да се реализирате успешно в области като пиар, комуникации, нови технологии, както и във всяка една сфера, където може да се проявите като новатор. Някои от вас имат дарбата да вдъхновяват със словото си.