Вие се различавате от традиционата представа за вашия знак по това, че имате нужда от повече спокойствие и стабилност. Не правите толкова лесно промени и се стремите към сигурност – както емоционална, така и материална.

Надарени сте с интелект, който можете успешно да използвате, за да печелите и управлявате пари, да водите бизнес преговори или за да съграждате нещо трайно и значимо. Бихте могли да се реализирате успешно като предприемачи или финансови посредници.

Не превръщайте обаче парите в самоцел и не злоупотребявайте с тях, защото има риск да ги изгубите или да си създадете лоша репутация. Знанията ви са трайни и задълбочени, така че може да се разчита на тях.