Кога и как можем да сменим законно името си?

Кога и как можем да сменим законно името си?
Снимка: Thinkstock

Искам да си сменя името, но в закона съществуват някои ограничения, с които съм длъжен да се съобразя.

Какво бих могъл да направя, за да сменя името си?

• При осиновяване името на детето може да бъде променено от съда, според желанието на осиновителите. Тук трябва да се добави, че при осиновяване и промяна на името на навършило 14 години дете, за да бъде извършена промяната, трябва да бъде поискано неговото изрично съгласие. Две са хипотезите при промяна на бащино и фамилно име при осиновяване – при пълно и непълно осиновяване. При пълно осиновяване презимето и фамилията на детето се променят според името на осиновителя. При непълно осиновяване промяната на презимето и фамилията на детето се променят с решение на съда при желание на осиновителя, като при навършило 14 години дете се иска съгласието му. 

• При сключване на граждански брак всеки от встъпващите в брак има правото да запази своето фамилно име, да приеме това на съпруга си, както и да добави фамилното име на съпруга си към своето. Това се извършва при съставянето на акта за сключване на граждански брак, като съпрузите изрично заявяват избора на един от описаните варианти.

• Когато някое от имената ми е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, като преценката дали името ми отговаря на някое от горните определения се прави от съда.

• Когато важни обстоятелства налагат смяна на името, като например разминаване между имената на осиновения и осиновителя и това създава пречки при доказване връзката на осиновяването. И тук преценката е на съда, той е компетентният орган, който да се произнесе дали конкретните обстоятелства са “важни” и налагат промяна на името.

• Възможно е да съм известен в обществото с определен псевдоним. В този случай, по решение на съда, мога да прибавя псевдонима към своето име. Отново съдът решава дали псевдонимът ми е достатъчно широко обществено разпространен и имам основание за промяна.

• Ако съм лице, придобило или възстановило българското си гражданство, имам право да променя бащиното и фамилното си име с наставка -ов или -ев и окончание, съобразно пола, както и да побългаря собственото си име.

Каква е процедурата при смяна на името? Какво трябва да направя?

Трябва да подам писмена молба в съда, която трябва да съдържа личните ми данни:

• трите имена.
• ЕГН.
• адрес (ако личният и съдебният не съвпадат, се вписват и двата).

На основание тази молба съдът преценя дали да удовлетвори желанието ми да променя името си.

• Също така, се описва основанието за желанието ми за смяна на името. Необходимо е да обоснова причината за това мое желание, което трябва да е достатъчно основателно, за да може съдът да разреши тази промяна. Задължително е да изтъкна едно от упоменатите основания. Например, не е възможно да впиша в молбата като основание, че настоящето име ми е омръзнало и искам друго.

• Към молбата се представят съответните документи, доказващи твърдението ми. Допуска се и довеждането на свидетели, но това трябва предварително да упомена в молбата, както и да посоча техните имена.

Възможно е съдът да прецени, че е необходимо да представя и свидетелство за съдимост. Това се извършвa в случай, че съдът има съмнения, че е възможно да съм извършил някакво престъпление, заради което да желая тази промяна и това да не е в обществен интерес.

Кой орган е компетентен да разгледа молбата ми?

Абсолютно задължително условие е да входирам молбата си в районния съд, в чийто район е постоянният ми адрес по документи. Това е компетентният орган, който има правото да разгледа молбата ми и да се произнесе по нея.

Как бих могъл да обжалвам отказа на съда да уважи молбата ми за промяна на името?

В случай, че съдът отхвърли молбата ми, в едноседмичен срок от връчването на решението, имам правото да го обжалвам. Компетентният орган, чрез който подавам жалбата, е районният съд.

Важно е да знам, че при промяна на името, се изготвя нов акт за раждане.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор: Нели Данчева

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти