Вие сте много интересна комбинация – сякаш сте разпънати между миналото и бъдещето.

Търсите постоянно нови възможности и приключения, но в същото време трудно късате с миналото от страх да не изгубите сигурното.

Вероятно се увличате по духовни учения или търсите смисъла на живота, но сте безсилни да се справите с хаоса в собствения си емоционален живот.

За да изпълните предназначението си, трябва да поровите много дълбоко в себе си, вместо да бягате в света на духовното или в идеи и философии.

Вероятно имате добри бизнес умения или ви се налага да боравите с много пари.

Интимният ви живот не е никак лесен, защото често връзките ви не са равноправни и бъркате любовта със страст, зависимост или сигурност.