Вие сте човек, който се води на първо място от своите собствени потребности и сте доста субективни в преценките си за хората и ситуациите.

Докато не се научите да се поставяте на мястото на другите и да проявявате толерантност, може да си имате проблеми и в любовта, и в други взаимоотношения.

Имате силна нужда да откриете призванието, чрез което да дадете нещо на света, но това може да отнеме по-дълго време.

Вашата мисия е или да помагате на хората (например като ги лекувате), или да се изявите чрез някаква форма на изкуство – например като танцувате или пеете на сцена.

Ако не следвате сърцето си и не правите това, което ви вдъхновява, има риск да попаднете в капана на някаква зависимост.