Вие сте човек, който следва собствен път в живота, но в същото време има голяма нужда от признание.

Ще се чувствате най-добре, ако работите сами за себе си, например ако основете свой собствен бизнес. Имате чудесни лидерски способности и умеете да увличате хората след себе си. Вие притежавате и творчески плам, и добри организаторски качества.

Материалното е важно за вас, но ако правите нещо само за пари, без да ви носи удоволствие, няма да бъдете щастливи.

Вашата задача е да се научите да работите в екип – и в делова среда, и в семейството и интимните отношения. Чудесно е да си правите всичко сами, но едва ли искате да се озовете на върха и да осъзнаете, че сте сами.