Вие сте много мобилни, любознателни, все търсите нещо ново. Живеете в приятен, рационален свят. Жестокостта и произволността обиждат вашите фино настроени сетива, въпреки че вътрешно знаете, че красивото има нужда от грозно, за да го дефинира. Живеейки в настоящето, понякога забравяте очевидните истини.