Вие сте човек със силно развито чувство за справедливост и ясно формулирани принципи.

Може да сте много мили и да правите не малко компромиси, но налага ли се да защитите себе си, друг човек или кауза, в която вярвате, ставате истински воин.

Да имате връзка е най-важно за вас – ако сте сами, се чувствате непълноценни.

Основното предизвикателство пред вас е да научите да бъдете част от двойка и да се свързвате с хората около вас, без да губите индивидуалността си.

Бихте могли да се реализирате като съдия или дипломат.