Вие сте учтив и любезен човек, който бърза да услужи на другите.

Зад фасадата на професионалист и работяга се крие романтична душа, която копнее да бъде обичана и приета от околните.

Има известен риск обаче да се вкопчвате в партньорите си или да правите прекалено много компромиси само и само да запазите връзката си.

При вас по някакъв начин любовта и парите са свързани – може да забогатеете чрез брак или бракът да е най-голямата ценност за вас.

Бихте могли да се реализирате в сферата на финансите или недвижимите имоти.