Вие сте човек, който има собствено виждане за живота и трудно прави компромиси. Стремите се да се реализирате професионално и имате всички предпоставки да го постигнете – вашите успехи няма да останат незабелязани. Предпочитате обаче да работите сами, а не за някой друг, така че най-добре е да се ориентирате към собствен бизнес или свободна професия. Имате лидерски умения, но може да сте твърде авторитарни – ако искате да сте добър ръководител, давайте малко повече свобода на служителите си и ги стимулирайте да се изявяват творчески, вместо да разчитате само на заповеди. Тъй като един от основните ви уроци е да се научите на толерантност, вероятно съдбата ще ви среща с хора, които по някакъв начин са различни от вас.