Вие сте борец за справедливост. Един от уроците ви в живота е да се научите на търпение и компромиси, тъй като само по този начин може да постигнете онова, за което копнеете – да имате здрава и балансирана връзка. Цените близките хора в живота си и сте готови да направите всичко за тях, стига те да ви уважават и да ви дават свободата, от която имате нужда. Ако обаче някой прекали, накърни здравите ви принципи или не зачита достойнството ви, може да го поставите с един удар на мястото му. Воинът във вас се събужда, когато не се зачитат основните човешки права, когато има онеправдани и потиснати хора. От вас би станал чудесен съдия или съветник, тъй като умеете да виждате и двете страни на медала и да отсъждате безпристрастно.