Вие сте човек на принципите.

Щом решите, че един принцип е правилен за вас, той добива силата на закон. Имате качества на балансьор и съдник – когато двама се карат, вие умеете да изслушате и двете страни, да прецените ситуацията обективно и да отсъдите безпристрастно.

В личния си живот невинаги сте толерантни, защото се водите от собствените си представи за това как да се развиват взаимоотношенията.

Склонни сте обаче да премълчите критиките и несъгласията си в името на мира.

За вас партньорствата са особено важни – когато изберете да бъдете с един човек, вие сте верен и лоялен партньор. Вие сте човек с нюх за красивото – качество, което успешно може да използвате и в кариерата си.