Вие сте практичен идеалист.

Страданията на хората ви засягат много дълбоко и в действията си се водите от състрадание и нуждата да облекчавате чуждата болка.Ако грижата и помощта за хората не участва по някакъв начин в живота и в реализацията ви, няма да се чувствате достатъчно цялостни и пълноценни.

За разлика от други хора с големи мечти обаче, вие имате способността да ги превърнете в конкретни цели и да работите за тяхното осъществяване.

Удовлетворението ви в живота е резултат от способността да намерите начин да одухотворите реалността – чрез форма на изкуство или чрез някакъв по-висш идеал.

Духовното и материалното се преплитат във вас и ако намерите поле за изява и на двете, ще се чувствате реализирани. Това, което може да ви попречи, са мързелът, отлагането и колебанията.