Вие сте любознателна натура с доста трезва преценка за живота.

Обективни и безпристрастни, вие винаги търсите друга гледка точка и сте способни да разгледате една ситуация от всички страни. Цар сте на стратегиите и планирането.

За вас е много важно да се занимавате с дейност, която провокира любопитството ви, стимулира ума ви и ви дава възможност да общувате.

Вашата задача в живота е да откриете това свое призвание и да му се посветите – в този случай ще постигнете успехи. Ако обаче започнете да се лутате насам-натам и постоянно сменяте посоката, трудно ще постигнете трайни резултати.

Предизвикателството пред вас е да намерите пресечна точка между младежкото желание за приключения и отговорностите, присъщи на зрелия човек.