Вие сте надарени с интелект и имате силно развити анализаторски способности. Винаги можете да погледнете една ситуация отстрани и обикновено достигате до правилните решения, защото сте безпристрастни и обективни.

Чувствате се добре, когато може да изявите творческите си способности и сами да създадете нещо, вместо да копирате другите – това се отнася не само до работата ви, но и до всичко в живота – връзки, подход към децата и други. Възможно е да имате писателски талант или ораторска дарба.

Обичате да се забавлявате, добър приятел сте и хората често ви търсят за съвети, но понякога сте твърде дистанцирани и не проявявате съчувствие. Връзките ви са по-скоро на интелектуална основа, отколкото на емоционална. Трудността в личния ви живот идва от там, че не изживявате това, което изпитвате, а го анализирате.