Вие сте човек с харизма, който лесно се харесва на околните. Вашето най-ценно качество е способността да се поставяте на мястото на другите и правилно да претегляте „за“ и „против“ в една ситуация.

Винаги го правите, преди да предприемете нещо, и рядко правите постъпвате импулсивно. Тази ваша склонност обаче може да се превърне и в проклятие, защото понякога в колебанията си така се обърквате, че не правите нищо и изпускате момента.

Голямото предизвикателство пред вас е да преодолеете раздвоението си и да станете малко по-решителни – това може да се случи, като се вслушвате повече във вътрешния си глас и се питате какво искате вие, вместо постоянно да се стремите да постъпвате правилно. Много любознателни сте, имате широк кръгозор и бихте се реализирали чудесно като преподаватели, преводачи или туристически агенти.