Вие сте изследовател с дарба на детектив – ако искате да изучите в дълбочина една област, няма сила, способна да ви спре. Освен че сте много любознателни, вие сте и особено проницателни – проучвате много сериозно това, което ви интересува, и имате много вярна преценка за хората и ситуациите.

От вас би станал добър психолог, терапевт или лекар, а е възможно да имате и отлични бизнес умения. Парите са важна тема във вашия живот – научете се да ги управлявате отговорно, плащайте дълговете си и не използвайте парите като средство за манипулация, защото във всички тези случаи може да си имате проблеми.

Привличате другите неудържимо, но любовният ви живот е доста сложен. За да решите личните си проблеми, трябва да дълбаете много дълбоко в себе си, за да откриете къде се коренят.