Вие знаете как да придобивате – пари, собственост или влияние.

Възможно е да сте получили някакво добро наследство от родителите си или просто да придобивате лесно пари. Другите хора също биха ви поверили парите си, защото изглеждате стабилни и лоялни.

Внимавайте обаче как използвате това – не злоупотребявайте с чуждото доверие, защото може да изгубите много или да си създадете лоша репутация. Бихте могли да работите като финансист или да управлявате собствен бизнес.

Ако комбинирате вродената си предприемчивост с постоянство и не се стремите към бърз успех, може да постигнете много. В интимната област сте експериментатори.